Referencje

Gmina Ułęż

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Gmina Niemce

Gmina Kamień

Gmina Miączyn

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Gmina Jabłonna

Powiat radzyński

Gmina Wysokie

Gmina Łuków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” Radzyń Podlaski

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina”

Fundacja „Fundusz Współpracy” Warszawa

Poleski Park Narodowy (szkolenie)

Gmina Kłoczew

Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” Łuków

Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Gmina Jastków

Gmina Konopnica

Gmina Końskowola

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Nałęczów

Gmina Bychawa

Gmina Garbów

Urząd miasta Lublin

Urząd Miasta Janów Lubelski

Instytut na Rzecz Ekorozwoju Warszawa

Gmina Krynice

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Nałęczów

Urząd miasta Lublin

Gmina Markuszów

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lublin

Prezydent Lublina

Gmina Puławy

Gmina Żyrzyn

Szkoła podstawowa nr 27 Lublin

Zarząd Główny PTTK

Zarząd Główny PTTK

Zespół Szkół nr 1 Lublin

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Lublin