Etapy tworzenia szlaku turystycznego:

koncepcja

to fundament całej pracy jaką wykonujemy przy tworzeniu szlaku. Na tym etapie poznajemy walory danego terenu (np. gmina, powiat, obszar LGD etc.), zastanawiamy się co chcemy i możemy wyeksponować i udostępnić turystom. Podejmujemy także decyzję o rodzaju szlaku (pieszy, rowerowy itd.). Po pracach teoretycznych pokonujemy całą trasę szlaku, dokonując oceny wybranych wcześniej propozycji tras. Wynikiem tych działań jest opracowanie z precyzyjnie określonymi przebiegami tras, wyliczeniem ich kilometrażu, naniesieniem na mapy (także interaktywne) oraz szacunek kosztów kolejnych etapów.

projekt

jest najżmudniejszym, najdłużej trwającym etapem tworzenia szlaku turystycznego. W jej trakcie trzeba wyznaczyć precyzyjnie położenie całego oznakowania na które składają się znaki przebiegu szlaku, ale także drogowskazy i mapy (schematy). Przy szlakach rowerowych prowadzących po drogach publicznych niezbędne jest wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Taki Projekt jest obowiązkowy na wszystkich dróg: od gminnych poprzez powiatowe, wojewódzkie po krajowe, ekspresowe i autostrady). W ramach wykonywanych przez nas projektów Zleceniodawca otrzymuje także projekty graficzne wszystkich niezbędnych składników szlaku (znaki, drogowskazy, mapy/ schematy).

uzgodnienia

wykonany projekt należy uzgodnić z właścicielem terenu: na przykład gdy jest to droga wewnętrzna Lasów Państwowych- z właściwym Nadleśnictwem. W przypadku dróg publicznych szlaki projektujemy zazwyczaj po drogach gminnych i powiatowych- uzyskać należy wtedy opinię Komendy Powiatowej Policji, Zarządu Dróg Powiatowych oraz zatwierdzenie Starostwa.

oznakowanie

oznakowanie wprowadzamy precyzyjnie według projektu. Stosujemy materiały o najwyższej jakości (m.in. zabezpieczone antykorozyjnie znaki i tablice, wydruki zabezpieczone laminatem zabezpieczającym przed blaknięciem i wpływem wilgoci). Także znaki malowane wykonujemy według najlepszych standardów.

promocja

jest to niezbędny element procesu tworzenia szlaku. W dzisiejszych czasach na pierwsze miejsce wysuwa się internet- wykonać możemy stronę/ portal poświęcony szlakom (oto przykład: szlaki.lublin.pl ). Warto wydać mapę, przewodnik, czy folder. Wszystko po to, by należycie wypromować szlak ale i teren po którym prowadzi.

bieżące przeglądy i naprawy,

Zniszczenia szlaków są nieuniknione. Wpływ mają na to warunki atmosferyczne, akty wandalizmu czy też prace drogowe i leśne oraz wypadki. Każdy szlak należy przejrzeć i dokonać uzupełnienia zniszczeń co najmniej raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Dobrym rozwiązaniem jest w tej sytuacji stała umowa na doroczną konserwację szlaków.

Wszystkie opisane etapy tworzenia szlaku turystycznego są ważne i nie powinno się ich rozdzielać ani pomijać. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy z nich.

>>Zapraszam do nawiązania kontaktu<<